ĐÀI TRUYỀN HÌNH


VTV 3 KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ – VÒNG 1


VTV 3 KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ – VÒNG 2


VTV 2 KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO


VTV 1 CÀ PHÊ KHỞI NGHIỆP


TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI SÁCH CŨ LẤY CÂY XANH


VTC 10 ỨNG DỤNG GRAC


HTV 9 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY – ỨNG DỤNG GRAC

 

BÁO CHÍ


TUỔI TRẺ CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI SÁCH CŨ LẤY CÂY XANH

Xem nội dung bài báo tại đây

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP VỚI ỨNG DỤNG THANH TOÁN TIỀN RÁC ONLINE

Xem nội dung bài báo tại đây


THANH NIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI SÁCH CŨ LẤY CÂY XANH

Xem nội dung bài báo tại đây


PHỤ NỮ VIỆT NAM NGƯỜI TRẺ YÊU MÔI TRƯỜNG VỚI Ý TƯỞNG THU PHÍ RÁC ONLINE

Xem nội dung bài báo tại đây


BSSC TOP 60 VIETNAM STARTUP WHEEL 2019 (STT: 47)

Xem nội dung bài báo tại đây