CHÍNH QUYỀN

Hiện trạng quản lý rác thải

Quản lý số liệu, danh sách các chủ nguồn thải trên địa phương chủ yếu trên sổ sách giấy tờ, file Excel

Cán bộ phụ trách thường xuyên luân chuyển chức vụ công tác dẫn đến việc bàn giao và quản lý khó khăn

Công tác quản lý rác thải chỉ dừng ở tuyên truyền, chưa hành động do thiếu sự kết nối hộ gia đình, chủ nguồn thải

Giải pháp

Hỗ trợ tuyên truyền phân loại rác tại nguồn

  • Grac mô tả quy định phân loại rác bằng hình ảnh trực quan, video sinh động, dễ hiểu
  • Kết hợp gửi thông báo tuyên truyền qua SMS, email

Kiểm soát số chủ nguồn thải, hộ gia đình

  • Thống kê, lập danh sách dữ liệu về chủ nguồn thải, hộ gia đình trên địa bàn bằng phần mềm

Số hóa mạng lưới thu gom rác thải

  • Số hóa cơ sở dữ liệu về quản lý rác thải bằng việc cập nhật danh sách lên phần mềm thay thế các phương pháp quản lý truyền thống

Theo dõi hành trình phương tiện thu gom

  • Hỗ trợ theo dõi hành trình xe rác theo thời gian thực

Mục tiêu


Năm 2020
0.000
Hộ gia đình
Năm 2025
+0
Thành phố lớn
Phát thải
0%
Ra môi trường

MIỄN PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

  • Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm, quản lý rác thải, phân loại rác,…

  • Tư vấn kỹ thuật về phần mềm