Ghế Văn Phòng

Ghế còn sử dụng được chỉ bị sút 1 con ốc ngay phía sau
Liên hệ mình nhé