Lọ cắm bút bi

❤ Tiện dụng khi cắm bút trong văn phòng
Mọi người muốn lấy liên hệ mình nhé thông qua địa chỉ trên ứng dụng