LOTION DƯỠNG TRẮNG DA ONEDAY BRIGHTENER 120ml

LOTION DƯỠNG TRẮNG DA ONEDAY BRIGHTENER 120ml
* mua: 270k
* Mở nắp: tháng 6/2020
* Tình trạng: dùng 1-2 lần, còn bill
* Tly: 200k