Máy tính Casio

Máy tính phổ thông
Phù hợp cho học sinh cấp 2 cấp 3
Dễ dàng tiện dụng cầm đi
Máy tính casio còn tốt,pin mới thay
Do còn dư nên tặng lại cho bạn nào cần ạ!
Liên hệ: theo app Grac cung cấp