30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Nội dung nào sau đây không phải là chất thải nguy hại ?
Nước rỉ rác trong rác thải sinh hoạt ảnh hưởng như thế nào đến môi trường nước ?
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt gồm mấy bước ?
Rác còn lại là những loại rác mà không thể sử dụng được nữa cũng không thể tái chế được mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang đến các khu chôn lấp rác thải, chúng không có khả năng phân hủy trong điều kiện tự nhiên hoặc có thể phân hủy khó khăn trong thời gian rất dài
Rác nguy hại là rác không gây cháy, khó nổ, khó ăn mòn và không gây độc hại
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan không ?
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường đất như thế nào ?
Mỗi gia đình nên có bao nhiêu thùng để chứa rác thải sinh hoạt ?
Đối với chất thải nguy hại có cần được thu gom vào một loại túi riêng, sẫm màu và cần được giao cho bộ phận quản lý môi trường xử lý theo quy trình riêng hay không ?
Những phương pháp nào sau đây được sử dụng để xử lý rác thải sinh hoạt ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}