30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Không khuyến khích sử dụng các thùng chuyên dùng chứa rác để chứa rác thải còn lại nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh
Rác thải sinh hoạt là gì ?
Rác tái chế , tái sử dụng là gì ?
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt gồm mấy bước ?
Rác thải phế liệu được gói gọn và được làm sạch dung dịch trong các chai, lọ để quá trình lưu chứa không rò rỉ nước và phát sinh mùi hôi
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường đất như thế nào ?
Nước rỉ rác trong rác thải sinh hoạt ảnh hưởng như thế nào đến môi trường nước ?
Rác thải sinh hoạt gây tác hại gì đến môi trường ?
Rác thải phế liệu: Khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải bán cho lực lượng thu mua phế liệu hoặc chuyển giao cho lực lượng thu gom tại nguồn hoặc có thể chuyển giao cho hệ thống thu gom phế liệu do chính quyền địa phương công bố
Nội dung nào sau đây không phải là chất thải nguy hại ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}