30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường nước không ?
Rác thải phế liệu có được thu gom cùng lúc với rác thải còn lại không ?
Rác còn lại là những loại rác mà không thể sử dụng được nữa cũng không thể tái chế được mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang đến các khu chôn lấp rác thải, chúng không có khả năng phân hủy trong điều kiện tự nhiên hoặc có thể phân hủy khó khăn trong thời gian rất dài
Nội dung nào sau đây không phải là chất thải nguy hại ?
Rác tái chế , tái sử dụng là gì ?
Rác tái chế tái, tái sử dụng bao gồm ?
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt gồm mấy bước ?
Mỗi gia đình nên có bao nhiêu thùng để chứa rác thải sinh hoạt ?
Rác thải sinh hoạt là gì ?
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường đất như thế nào ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}