30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Rác nguy hại là rác không gây cháy, khó nổ, khó ăn mòn và không gây độc hại
Rác còn lại là những loại rác mà không thể sử dụng được nữa cũng không thể tái chế được mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang đến các khu chôn lấp rác thải, chúng không có khả năng phân hủy trong điều kiện tự nhiên hoặc có thể phân hủy khó khăn trong thời gian rất dài
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường không khí như thế nào ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng không ?
Nước rỉ rác trong rác thải sinh hoạt ảnh hưởng như thế nào đến môi trường nước ?
Cách xử lý rác tái chế sau đây Đúng hay Sai ? Rác tái chế cần được tách riêng, đựng trong túi ny-lon hoặc túi vải để bán lại cho cơ sở tái chế Tuy nhiên, tùy từng khu vực mà có thể có cách phân loại khác nhau. Tại khu vực trường học, nguồn rác vô cơ và rác hữu cơ không nhiều, thay vào đó rác tái chế được như chai, lọ chiếm đa số. Việc phân loại như vậy sẽ tăng hiệu quả trong việc thu rác tái chế được và tiết kiệm chi phí xử lý. Để phân loại có hiệu quả hơn, ta vẫn nên thiết kế thùng rác 3 ngăn nhưng rác hữu cơ và vô cơ sẽ được bỏ chung, 2 ngăn còn lại sẽ là chai nhựa và lon kim loại.
Những phương pháp nào sau đây được sử dụng để xử lý rác thải sinh hoạt ?
Nội dung nào sau đây không phải là chất thải nguy hại ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường đất không ?
Rác thải phế liệu có được thu gom cùng lúc với rác thải còn lại không ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}