30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng như thế nào ?
Nội dung nào sau đây không phải là chất thải nguy hại ?
Rác nguy hại là rác không gây cháy, khó nổ, khó ăn mòn và không gây độc hại
Rác tái chế tái, tái sử dụng bao gồm ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng không ?
Rác thải phế liệu có được thu gom cùng lúc với rác thải còn lại không ?
Rác thải sinh hoạt là gì ?
Rác thải sinh hoạt phát sinh từ những nguồn nào ?
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt gồm mấy bước ?
Cách xử lý rác tái chế sau đây Đúng hay Sai ? Rác tái chế cần được tách riêng, đựng trong túi ny-lon hoặc túi vải để bán lại cho cơ sở tái chế Tuy nhiên, tùy từng khu vực mà có thể có cách phân loại khác nhau. Tại khu vực trường học, nguồn rác vô cơ và rác hữu cơ không nhiều, thay vào đó rác tái chế được như chai, lọ chiếm đa số. Việc phân loại như vậy sẽ tăng hiệu quả trong việc thu rác tái chế được và tiết kiệm chi phí xử lý. Để phân loại có hiệu quả hơn, ta vẫn nên thiết kế thùng rác 3 ngăn nhưng rác hữu cơ và vô cơ sẽ được bỏ chung, 2 ngăn còn lại sẽ là chai nhựa và lon kim loại.
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}