30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Rác thải phế liệu: Khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải bán cho lực lượng thu mua phế liệu hoặc chuyển giao cho lực lượng thu gom tại nguồn hoặc có thể chuyển giao cho hệ thống thu gom phế liệu do chính quyền địa phương công bố
Những phương pháp nào sau đây được sử dụng để xử lý rác thải sinh hoạt ?
Bao lâu thì nên thu gom rác thải nguy hại 1 lần ?
Rác nguy hại bao gồm
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng như thế nào ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan không ?
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt gồm mấy bước ?
Rác thải phế liệu được gói gọn và được làm sạch dung dịch trong các chai, lọ để quá trình lưu chứa không rò rỉ nước và phát sinh mùi hôi
Nước rỉ rác trong rác thải sinh hoạt ảnh hưởng như thế nào đến môi trường nước ?
Rác còn lại là những loại rác mà không thể sử dụng được nữa cũng không thể tái chế được mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang đến các khu chôn lấp rác thải, chúng không có khả năng phân hủy trong điều kiện tự nhiên hoặc có thể phân hủy khó khăn trong thời gian rất dài
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}