Rác thải y tế nhiễm nCoV được xử lý thế nào? – Khoa học

Lượt xem: 19.360
VTC14 | DỊCH CORONA: CHẤT THẢI Y TẾ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? Việc xử lý chất thải tại những nơi có dịch là vấn đề không dễ bởi nếu làm không cẩn trọng thì đây sẽ là nguồn phát tát dịch bệnh. Trong khi chờ các cơ quan chức năng ban hành quy trình xử lý chất thải tại những nơi có dịch, Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) yêu cầu các đơn vị xử lý chất thải tuân thủ quy trình ứng phó như dịch Sars năm 2003.

Nguồn : VTC14