Hà Nội và TP.HCM nằm ở đâu trên Trái Đất 540 triệu năm trước: Bản đồ “quay ngược thời gian” này sẽ cho bạn câu trả lời

Vùng đất hiện tại là Hà Nội từng nằm sâu dưới biển 540 triệu năm về trước

THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC 16:14 07/09/2020 Lượt xem : 1,1k Chia sẻ : 17 Thông qua ứng dụng bản đồ Ancient Earth Globe, người dùng Việt Nam có thể khám phá xem vùng đất hiện tại là Hà Nội và TP.HCM từng năm ở đâu ở thời điểm hàng trăm triệu năm về trước. Theo CNN, một nhà cổ sinh … Read More