Nhà sản xuất phải cam kết tái chế bao bì sản phẩm

Ông Fausto Tazzi phát biểu. Ảnh: Gia Chính

Khoa học > Tin tức Lượt xem : 875 Chia sẻ : 11 Theo Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), các nhà sản xuất phải cam kết tỉ lệ tái chế tối thiểu để không gây ô nhiễm, giảm gánh nặng ngân sách. Chiều 25/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Liên minh tái chế bao … Read More