Tặng bình giữ nhiệt

Bình nước giữ nhiệt đến sáng vẫn còn ok lắm mọi người