Cho quần áo cũ + pin

khoảng 10 kg quần áo và 1 số pin